Meme Kanserinde Tedavi

Meme kanserinin tedavisinin planlanmasında genel cerrah, radyolog, patolog, medikal onkolog, ve radyasyon onkologları hep beraber işbirliği içindedirler. Çoğunlukla hastayı ilk değerlendiren cerrahtır. Bunun yanısıra psikolog ve psikiyatristlerin tedavi öncesi ve sonrası dönemde hastayı değerlendirmesi ayrıca önem taşır. Meme kanserinin tedavisinde cerrahi, ilaç tedavisi (kemoterapi), hormonoterapi (hormonal ilaçlarla tedavi), radyoterapi ve biyolojik tedaviler kullanılmaktadır. Hangi tedavinin…

Meme Kanseri Tanı

Meme kanserinin tanısı ve taramasında kullanılan yöntemler nelerdir ? MammografiMeme kanserinin tanısında ve kitle taramasında mammografi çok değerli bir yöntemdir. Özellikle 50 yaşından sonra tanı güvenliği daha fazladır. 40 yaşından sonra rutin olarak belli aralıklarla (1-2 yıl) her kadının mammografi çekilmesi önerilir.UltrasonografiÖzellikle memede ele gelen kitlesi olan hastalarda kitlenin içinin sıvı ile dolu olup olmadığını…

Meme Kanseri Tipleri

Meme kanserleri, başlıca noninvaziv (=in situ; yayılma göstermeyen) ve invaziv (yayılma potansiyeli olan) olarak iki gruba ayrılır. In situ kanserler de duktal karsinoma in situ ve lobüler karsinoma in situ olmak üzere iki gruba ayrılır.Klasik lobüler karsinoma in situ her iki memede de 8-10 kat meme kanseri riskini artıran bir bulgudur. Bu tür hastalara ya…

Herediter(Kalıtsal) Meme Kanseri

Kalıtsal (ailevi) meme kanseri sendromları meme kanserli hastaların yaklaşık % 5-10’unda görülmektedir. BRCA1 ve BRCA2 genleri kalıtsal meme kanserlerinin %80’ninden sorumludur. Ailede bir veya birden fazla birinci veya ikinci derece kan akrabasında meme kanseri bulunması, kanserin 20-30 gibi çok genç yaşta görülmesi ve özellikle birlikte yumurtalık kanserinin de bulunması herediter meme kanserini düşündürür. Annede veya…

Meme Kanseri

Meme kanseri tüm dünyada ve ülkemizde kadınlarda görülen en sık kanserdir ve kansere bağlı ölümlerde ise akciğer kanserinden sonra gelmektedir. Türk İstatistik Kurumu 2014 verilerine göre meme kanseri görülme sıklığı 100,000 kadında 43’dür (http://www.tuik.gov.tr) ABD’de tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri, Türkiye’de her 12 kadından biri meme kanserine yakalanır. Meme kanseri oranı ABD’de 21.…