Meme Kanseri Nedir?

MEME KANSERİ

Meme kanseri tüm dünyada ve ülkemizde kadınlarda görülen en sık kanserdir ve kansere bağlı ölümlerde ise akciğer kanserinden sonra gelmektedir.

Türk İstatistik Kurumu 2014 verilerine göre meme kanseri görülme sıklığı 100,000 kadında 43’dür (http://www.tuik.gov.tr). ABD’de tüm yaşamı boyunca her 8 kadından biri, Türkiye’de her 12 kadından biri meme kanserine yakalanır.

Meme kanseri oranı ABD’de 21. yüzyılın başlarında azalmaya başlamıştır. Bunda da 40 yaş üzeri bayanlarda artan mamografik tarama programlarının ve gittikçe azalan menapozdaki bayanlara yazılan hormon replasman tedavilerinin etkisi olabileceği düşünülmektedir

Neslihan Cabioğlu

Meme Kanserinde Tedavi

Meme Kanserinde Tedavi

Meme kanserinin tedavisinin planlanmasında genel cerrah, radyolog, patolog, medikal onkolog, ve radyasyon onkologları hep beraber işbirliği içindedirler.

Çoğunlukla hastayı ilk değerlendiren cerrahtır. Bunun yanısıra psikolog ve psikiyatristlerin tedavi öncesi ve sonrası dönemde hastayı değerlendirmesi ayrıca önem taşır.

Meme kanserinin tedavisinde cerrahi, ilaç tedavisi (kemoterapi), hormonoterapi (hormonal ilaçlarla tedavi), radyoterapi ve biyolojik tedaviler kullanılmaktadır. Hangi tedavinin öncelik kazanacağı ise hastalığın klinik evresiyle ilgilidir.

Neslihan Cabioğlu

Neslihan Cabioğlu

Randevu & Telefon Numaralarımız

Risk Faktörleri Nelerdir?

Cinsiyet

En sık bayanlarda görülmektedir. Tüm meme kanserlerinin % 1’inden azı erkeklerde gelişir.

Yaş

Çoğu meme kanseri 40 yaş ve üzeri görülmektedir. Türkiye’de 40 yaş altı meme kanseri oranı %16,5 olarak bulunmuştur.

Aile Hikayesi

Özellikle anne tarafından 1. derece akrabası meme kanseri olma önemli bir risk faktörüdür (anne, kızkardeş, kızı).

Östrojen hormonu

Bir kadın ne kadar erken ilk adetini (örneğin 12 yaştan önce), ne kadar geç menapoza girerse (örneğin 55 yaş), östrojen hormonuna maruz kalma ve meme kanserine yakalanma riski o kadar artmaktadır. Doğum kontrol hapı kullanma ise meme kanseri riskini minimal artırmaktadır.

Menapoz sonrası hormon tedavisi

Menopozdaki kadınlara sıcak basması vs gibi istenmeyen bazı durumları önlemek amaçlı kadın-doğumcular tarafından uzun süreli verilen (5 yıl veya daha fazla süreyle) konjuge östrojen ve medroksiprogesteron asetat gibi hormonal ilaçlar, meme kanseri riskini tek başına konjuge östrojen preperatlarına kıyasla daha çok artırmaktadır.

Geçirilmiş meme biyopsisi

Yapılan meme biyopsilerinde saptanan orta dereceli hiperplaziler meme kanseri riskini 1,5-2 kat (hafif derecede), atipik duktal hiperplazi 3-5 kat (orta derecede) ve lobüler karsinoma in situ veya aile hikayesi ile beraber atipik duktal hiperplazi veya lobüler hiperplazi varlığı riski 8-10 kat (yüksek derecede) arttırmaktadır.

Daha önce geçirilmiş meme kanseri hikayesi

Bir kadının bir memesinde kanser gelişmiş olması ileride diğer memesinde de kanser gelişmesi riskini yaklaşık 2 kat artırır.

Işınlama (radyoterapi)

Çocukluk çağı kanserleri nedeniyle (lenf kanseri vs) göğüs ışınlaması geçirenlerde görülme sıklığı artar.

Beslenme ve çevre faktörleri

Kilo alımı ve yağlı beslenme özellikle menapozdaki bayanlarda meme kanseri riskini artırmaktadır.

Östrojen hormonu

Bir kadın ne kadar erken ilk adetini (örneğin 12 yaştan önce), ne kadar geç menapoza girerse (örneğin 55 yaş), östrojen hormonuna maruz kalma ve meme kanserine yakalanma riski o kadar artmaktadır. Doğum kontrol hapı kullanma ise meme kanseri riskini minimal artırmaktadır.

Menapoz sonrası hormon tedavisi

Menopozdaki kadınlara sıcak basması vs gibi istenmeyen bazı durumları önlemek amaçlı kadın-doğumcular tarafından uzun süreli verilen (5 yıl veya daha fazla süreyle) konjuge östrojen ve medroksiprogesteron asetat gibi hormonal ilaçlar, meme kanseri riskini tek başına konjuge östrojen preperatlarına kıyasla daha çok artırmaktadır.

Genetik bozukluklar

Kalıtsal meme kanseri genleri (BRCA1 ve BRCA2 vb) tüm meme kanserlerinin %5-10’unu oluşturmaktadır (Bkz. “Herediter Meme Kanseri”).

Yazılar